MOBILEAPP
 • Câu hỏi:

  Ở Việt Nam địa phương nào trồng nhiều nhãn nhất ? 

  • A. Cao Bằng
  • B. Lạng Sơn
  • C. Hưng Yên
  • D. Thái Nguyên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn đáp án C

  Ở Việt Nam , Hưng Yên là nơi trồng nhiều nhãn nhất .

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA