• Câu hỏi:

  Độ ẩm không khí theo tiêu chuẩn yêu cầu ngoại cảnh của cây nhãn là : 

  • A. 50 - 60%
  • B. 60 - 70%
  • C. 70 - 80%
  • D. 80 - 90%

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn đáp án C

  Độ ẩm không khí 70 - 80%

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC