YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Ở sinh vật nhân sơ, ADN là:

  • A. Phân tử ADN sợi đơn hoặc sợi kép,mạch thẳng hoặc mạch vòng
  • B. Phân tử ADN sợi kép, mạch vòng
  • C. Phân tử ADN sợi kép, mạch thẳng
  • D. Phân tử ADN sợi đơn, mạch vòng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 80167

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON