YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Khái niệm cảm ứng:

  • A. Là khả năng tiếp nhận kích thích kích thích từ môi trường sống
  • B. Là khả năng phản ứng lại kích thích từ môi trường sống
  • C. Là khả năng tiếp nhận kích thích và phản ứng lại kích thích từ môi trường sống đảm bảo cho sinh vật tồn tại và phát triển
  • D. Là khả năng chống lại kẻ thù của động vật

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 80148

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON