YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm mã di truyền, cho các nội dung:

  (1) Mã di truyền có tính phổ biến, tức là các loại bộ ba đều mã hóa axit amin

  (2) Mã di được đọc từ 1 điểm xác định theo từng bộ ba nuclêôtit mà không gối lên nhau

  (3) Mã di truyền có tính đặc hiệu, tức là một bộ ba chỉ mã hóa cho 1 loại axit amin

  (4) Mã di truyền mang tính thoái hóa, tức là nhiều bộ ba khác nhau cùng xác định 1 loại axit amin, trừ AUG và UGG

  Có bao nhiêu nội dung đúng? 

  • A. 3    
  • B. 4         
  • C. 1   
  • D. 2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 80118

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON