AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Ở nhiệt độ phòng, trong bán dẫn Si tinh khiết có số cặp điện tử – lỗ trống bằng 10-13 lần số nguyên tử Si. Số hạt mang điện có trong 2 mol nguyên tử Si là: 

  • A. 1,205.1011 hạt.   
  • B. 24,08.1010 hạt.
  • C. 6,020.1010 hạt
  • D. 4,816.1011 hạt.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Số hạt mang điện có trong 2 mol nguyên tử Si là N = 2.NA.10-13 = 1,205.1011 hạt.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA