AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Bán dẫn loại P là gì?

  • A. Bán dẫn pha tạp chất trong đó hạt tải điện chính mang điện tích dương.
  • B. Bán dẫn pha tạp chất trong đó hạt tải điện chính mang điện tích âm.
  • C. Bán dẫn pha tạp chất trong đó chứa các ion trung hòa điện.
  • D. Cả ba ý trên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chọn đáp án A

  • Bán dẫn có hạt tải điện dương gọi là bán dẫn loại p hay bán dẫn pha tạp chất trong đó hạt tải điện chính mang điện tích dương.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>