YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Bản chất của dòng điện trong chất bán dẫn là: 

  • A. Dòng chuyển dời có hướng của các electron và lỗ trống ngược chiều điện trường.
  • B. Dòng chuyển dời có hướng của các electron và lỗ trống cùng chiều điện trường.
  • C. Dòng chuyển dời có hướng của các electron theo chiều điện trường và các lỗ trống ngược chiều điện trường.
  • D. Dòng chuyển dời có hướng của các lỗ trống theo chiều điện trường và các electron ngược chiều điện trường.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 42752

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON