YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Người ta gọi silic là chất bán dẫn vì

  • A. Nó không phải là kim loại, cũng không phải là điện môi
  • B. Hạt tải điện trong đó có thể là êlectron và lỗ trống
  • C. Điện trở suất của nó rất nhạy cảm với nhiệt độ, tạp chất, và các tác nhân ion hoá khác.
  • D. Cả ba lí do trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Silic là chất bán dẫn vì nó không phải là kim loại, cũng không phải là điện môi. Hạt tải điện trong đó có thể là êlectron và lỗ trống. Điện trở suất của nó rất nhạy cảm với nhiệt độ, tạp chất, và các tác nhân ion hoá khác.

  ⇒ Chọn dáp án D

   

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 11409

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON