AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây về đặc điểm của chất bán dẫn là không đúng? 

  • A. Điện trở suất của chất bán dẫn lớn hơn so với kim loại nhưng nhỏ hơn so với chất điện môi.
  • B. Điện trở suất của chất bán dẫn giảm mạnh khi nhiệt độ tăng.
  • C. Điện trở suất phụ thuộc rất mạnh vào hiệu điện thế.
  • D.  Tính chất điện của bán dẫn phụ thuộc nhiều vào các tạp chất có mặt trong tinh thể.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>