YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Chất bán dẫn có những loại hạt tải điện nào?

  • A. Electron
  • B. Lỗ trống.
  • C.  Electron và lỗ trống
  • D. Electron và ion

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn đáp án C

  • Chất bán dẫn có hai loại hạt tải điện là electron và lỗ trống.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 11410

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON