AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây là không đúng? 

  • A. Cấu tạo của điốt bán dẫn gồm một lớp tiếp xúc p-n.
  • B. Dòng electron chuyển qua lớp tiếp xúc p-n chủ yếu theo chiều từ p sang n.
  • C. Tia ca tốt mắt thường không nhìn thấy được. 
  • D. Độ dẫn điện của chất điện phân tăng khi nhiệt độ tăng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA