ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ở một quần thể hươu, do tác động của một con lũ quét làm cho đa số cá thể khoẻ mạnh bị chết, số ít cá thể còn lại có sức khoẻ kém hơn sống sót, tồn tại và phát triển thành một quần thể mới có thành phần kiểu gen và tần số alen khác hẳn so với quần thể gốc. Đây là một ví dụ về tác động của 

  • A. các yếu tố ngẫu nhiên   
  • B. chọn lọc tự nhiên.  
  • C. di - nhập                          
  • D. đột biến.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đáp án A

  Đây là tác động của các yếu tố ngẫu nhiên

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 30627

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON