YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Ở một loài thực vật, gen A qui định thân cao là trội hoàn toàn so với thân thấp do gen a qui định. Cây thân cao 2n + 1 có kiểu gen AAa tự thụ phấn thì kết quả phân tính ở F1 sẽ là

  • A. 5 cao: 1 thấp
  • B. 3 cao: 1 thấp
  • C. 35 cao: 1 thấp
  • D. 11 cao: 1 thấp

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Kiểu gen AAa tạo : \(\frac{1}{6}AA:\frac{2}{6}A:\frac{2}{6}Aa:\frac{1}{6}aa\)

  Tỷ lệ cây thân thấp là: 1/6 ×1/6 = 1/36 tạo

  Tỷ lệ kiểu hình ở đời sau là 35 cao: 1 thấp

   

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 83624

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON