• Câu hỏi:

  Ở đậu Hà Lan, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Trong thí nghiệm thực hành lai giống, một nhóm học sinh đã lấy tất cả các hạt phấn của 1 cây đậu hoa đỏ thụ phấn cho 1 cây đậu hoa đỏ khác. Theo lí thuyết, dự đoán nào sau đây sai? 

  • A. Đời con có thể có 1 loại kiểu gen và 1 loại kiểu hình.
  • B. Đời con có thể có 2 loại kiểu gen và 1 loại kiểu hình.
  • C. Đời con có thể có 3 loại kiểu gen và 2 loại kiểu hình. 
  • D. Đời con có thể có 2 loại kiểu gen và 2 loại kiểu hình.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  cây hoa đỏ (A-) => có 4 khả năng

  P: ♂ AA x ♀AA →  F1: 1 KG và 1 KH

  P: ♂ Aa x ♀Aa → F1: 3 KG và 2 KH

  P: ♂ Aa x ♀AA →  F1: 2 KG và 1 KH

  P: ♂ AA x ♀Aa →  F1: 2 KG và 1 KH

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC