AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Not only ______ people to send words, music, and codes to any part of the world, it can also be used to communicate far into space.

   

  • A. enabled by radio
  • B. radio enables
  • C. does radio enable
  • D. radio has enabled

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>