YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  I hadn't seen Derek for years. - ______. It is interesting to see how he's changed.

  • A. Either had I
  • B. Neither had I
  • C. I had either
  • D. Neither I had

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 3922

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF