YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Endive can be used ______ as a salad green or as a cooking vegetable.

  • A. such
  • B. both
  • C. either
  • D. neither

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 3929

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF