YOMEDIA
ZUNIA12
 • Choose the word or phrase - a, b, c or d - that best completes the sentences.

  Câu hỏi:

  He can't hear and he can hardly speak ______.

   

  • A. either
  • B. neither
  • C. so
  • D. also

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 3892

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON