YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Not only the post office but also all banks ______ on national holidays.

   

  • A. closes
  • B. close
  • C. will close
  • D. is closed

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Mã câu hỏi: 3924

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA