AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Both intelligence and skill ______ good teaching.

  • A. is essential in
  • B. are essential in
  • C. is essential to
  • D. are essential to

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>