ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nội dung nào không đúng với xu thế của đường lối Đổi mới ở nước ta?

  • A. Dân chủ hóa đời sống kinh tế - xã hội.
  • B. Phát triển nền kinh tế hàng hóa tự do.
  • C. Tăng cường giao lưu hợp tác với các nước trên thế giới.
  • D. Phát triển nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 64748

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG - Địa Lý

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON