YOMEDIA
 • Exercise 2: Choose the sentence - a, b, c or d - which is closest in meaning to the sentence printed before.

  Câu hỏi:

  No one else must know this.

  • A. You are not advised to know this.
  • B. Everyone else must be silent.
  • C. This must be kept secret.
  • D. You should let every one else know this.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA