AMBIENT
 • Câu hỏi:

  We could have seen the movie if the tickets had not been so expensive.

   

  • A. We wanted to see the movie, but the tickets were sold out.
  • B. We couldn't afford the tickets to see the movie.
  • C. We saw the movie even though the tickets were expensive.
  • D. The tickets were inexpensive, so we saw the movie.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>