AMBIENT
 • Câu hỏi:

  According to some educators, the goal of teaching is to help students learn what _________ to know to live a well-adjusted and successful life.

   

  • A. they need
  • B. do they need
  • C. they are needed
  • D. as they may need

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>