AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Would you like some coffee? Peter asked me.

  • A. Peter offered to give me some coffee.
  • B. Peter asked me if I liked coffee.
  • C. Peter asked me to make him a cup of coffee.
  • D. Peter suggested having coffee.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>