YOMEDIA
 • Exercise 1: From the four words or phrases -a, b, c or d- choose the one that best completes the sentence.

  Câu hỏi:

  Especially important to many people _________.

  • A. there is legislation against pollution
  • B. is legislation against pollution
  • C. it is legislation against pollution
  • D. legislation against pollution is

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA