YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Not until the seventeenth century _______ to measure the speed of light.

   

  • A. anyone did even attempt
  • B. did anyone even attempt
  • C. even did anyone attempt
  • D. did even attempt anyone

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Mã câu hỏi: 4530

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA