AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Mike hasn't begun working on his Ph.D. _________ working on his master's.

  • A. still because he is yet
  • B. yet as a result he is still
  • C. yet because he is still
  • D. still while he is already

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>