AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Những vấn đề cần được ưu tiên giải quyết trong quá trình hướng tới mục tiêu phát triển bền vững là:

  • A. Kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường và quốc phòng an ninh.
  • B. Kinh tế, văn hóa, dân số, môi trường và quốc phòng an ninh.
  • C. Kinh tế việc làm, bình đẳng giới, văn hóa xã hội.
  • D. Kinh tế, văn hóa, xã hội, bình đẳng giới và quốc phòng an ninh.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>