AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nhà nước ban hành nhiều bộ luật để thực hiện sự tiến bộ và công bằng xã hội

  • A. Xóa đói giảm nghèo
  • B. Kiềm chế sự gia tăng dân số
  • C. Phòng chống tệ nạn xã hội
  • D. A, B, C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>