ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hoạt động kinh doanh là: 

  • A. Hoạt động sản xuất
  • B. Hoạt động tiêu thụ sản phẩm
  • C. Hoạt động dịch vụ
  • D. A, B, C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hoạt động kinh doanh là: 

  + Hoạt động sản xuất 

  + Hoạt động tiêu thụ

  + Hoạt động dịch vụ

  Đáp án D.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 11890

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON