ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Những điểm khác nhau giữa người và vượn người chứng minh

  • A. tuy phát sinh từ 1 nguồn gốc chung nhưng người và vượn người tiến hoá theo 2 hướng khác nhau
  • B. người và vượn người không có quan hệ nguồn gốc
  • C. vượn người ngày nay không phải là tổ tiên của loài người
  • D. người và vượn người có quan hệ gần gũi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 66122

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON