ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho bảng số liệu

  CƠ CẤU LAO ĐỘNG PHÂN THEO NÔNG THÔN VÀ THÀNH THỊ CỦA NƯỚC TA QUA CÁC NĂM

  (Nguồn : niên giám thống kê Việt Nam 2014,NXB Thống kê,2015)

  Năm

  Khu vực

  1996

  2005

  2010

  2014

  Nông thôn

  79,9

  75,5

  73,1

  69,6

  Thành thị

  20,1

  25,0

  26,9

  30,4

  Nhận xét nào sau đây đúng với cơ cấu lao động phân theo nông thôn và thành thị của nước ta qua các năm,theo bảng số liệu

  • A. Trình độ đô thị hóa của nước ta đang ở mức khá cao
  • B. Tỉ lệ lao động nông thôn có xu hướng giảm nhanh
  • C. Lao động ở thành thị chiếm tỉ lệ rất cao và tăng nhanh
  • D. Phần lớn lao động nước ta sống ở vùng nông thôn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Dựa vào bảng số liệu đã cho, cơ cấu lao động phân theo nông thôn và thành thị của nước ta qua các năm có đặc điểm là phần lớn lao động nước ta sống ở vùng nông thôn, năm 2014 lao động nông thôn chiếm 69.6%

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 31902

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG - Địa Lý

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON