ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho biểu đồ:

  Màu cam: Hàng công nghiệp nhẹ và tiều thủ công nghiệp

  Màu trắng: Hàng nông, lâm, thủy sản và hàng khác

  Trắng chấm đen: Hàng công nghiệp nặng và khoáng sản

   

  CƠ CẨU GIÁ TRỊ XUẤT KHÂU HÀNG HÓA PHÂN THEO NHÓM HÀNG (%)

  Căn cứ vào biểu đồ, hãy cho biết nhận xét nào sau đây đúng về sự thay đổi cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng hóa phân theo nhóm hàng của nước ta năm 2010 và năm 2014?

  • A. Tỉ trọng hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp tăng.
  • B. Tỉ trọng hàng công nghiệp nặng và khoáng sản luôn lớn nhất.
  • C. Tỉ trọng hàng nông, lâm thuỷ sản và hàng khác luôn nhỏ nhất.
  • D. Tỉ trọng hàng công nghiệp nặng và khoáng sản giảm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn đáp án C

  Căn cứ vào biểu đồ đã cho, nhận xét thấy, Tỉ trọng hàng nông, lâm thuỷ sản và hàng khác luôn nhỏ nhất, năm 201 chỉ chiếm 22,9%; năm 2014 chỉ chiếm 16,6%

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 29629

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG - Địa Lý

Môn học: Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON