YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nguyên tố X có số thứ tự là 16, vị trí của nguyên tố X trong bảng tuần hoàn là?

  • A. chu kỳ 2, nhóm IIA
  • B. chu kỳ 3, nhóm IIIA
  • C. chu kỳ 3, nhóm VIA.
  • D. chu kỳ 3, nhóm IVA.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  16S: 1s22s22p63s23p4

  → Ô thứ 16, chu kỳ 3, nhóm VIA

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA