AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Dựa vào cấu hình electron, cho biết nguyên tố có số hiệu là 35 sẽ thuộc chu kì nào?

  • A. 3.
  • B. 4.
  • C. 5.
  • D. 6.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  35Br :  1s22s22p63s23p63d104s24p5

  → Chu kỳ 4

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA