AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Các nguyên tố xếp ở chu kì 6 có số lớp electron trong nguyên tử là:

  • A. 3.
  • B. 5.
  • C. 6.
  • D. 7.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chu kỳ là số lớp electron có trong nguyên tử.

  Chu kỳ 6 → 6 lớp electron

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>