ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho hai nguyên tố L và M có cùng cấu hình electron lớp ngoài cùng là ns2. Phát biểu nào sau đây về M và L luôn đúng?

  • A. L và M đều là những nguyên tố kim loại.
  • B. L và M thuộc cùng một nhóm trong bảng tuần hoàn.
  • C. L và M đều là những nguyên tố s.
  • D. L và M có 2 electron ở ngoài cùng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 115307

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON