AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho cấu hình electron của các nguyên tố hóa học sau:

  A : 1s22s22p63s23p6                    

  B : 1s22s22p63s23p64s1              

  C : 1s22s2   

  D : 1s22s22p5           

  E : 1s2                                     

  F: 1s22s22p6

  Các nguyên tố cùng thuộc chu kì 2 là:

  • A. C, A và B
  • B. D, F và C
  • C. B, D và E
  • D. F, C và E

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chu kỳ 2 → có 2 phân lớp electron          

  C : 1s22s2   

  D : 1s22s22p5                                         

  F: 1s22s22p6

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA