YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một nguyên tử A có tổng số các electron ở phân lớp s là 6 và số electron ở lớp ngoài cùng là 3. Nguyên tử A thuộc:

  • A. Chu kỳ 2, nhóm IIA.
  • B. Chu kỳ 2, nhóm IIIA.
  • C. Chu kỳ 3, nhóm IIIA.
  • D. Chu kỳ 3, nhóm IIA.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  A: 1s22s22p63s23p→ chu kỳ 3, nhóm IIIA, ô thứ 13

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>