YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Nguyên tắc bán bảo tồn trong cơ chế nhân đôi của ADN là 

  • A. Hai ADN mới được hình thành sau khi nhân đôi, hoàn toàn giống nhau và giống với ADN mẹ ban đầu
  • B. Hai ADN mới được hình thành sau khi nhân đôi, có một ADN giống với ADN mẹ còn ADN kia có cấu trúc đã thay đổi
  • C. Trong 2 ADN mới, mỗi ADN gồm có một mạch cũ và một mạch mới tổng hợp 
  • D. Sự nhân đôi xảy ra trên 2 mạch của ADN trên hai hướng ngược chiều nhau

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Nguyên tắc bán bảo tồn trong cơ chế nhân đôi của ADN là trong 2 ADN mới, mỗi ADN gồm có một mạch cũ và một mạch mới tổng hợp.

  ⇒ Đáp án: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 125227

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON