ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Kết quả của quá trình nhân đôi ADN là:

  • A. Phân tử ADN con được đổi mới so với ADN mẹ
  • B. Phân tử ADN con giống hệt ADN mẹ
  • C. Phân tử ADN con dài hơn ADN mẹ
  • D. Phân tử ADN con ngắn hơn ADN mẹ

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Kết quả của quá trình nhân đôi ADN là phân tử ADN con giống hệt ADN mẹ.

  ⇒ Đáp án: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 10730

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON