YOMEDIA
  • Ngoài ngôn ngữ độc thoại, tác giả chủ yếu dùng nghệ thuật nào để miêu tả nội tâm của Thúy Kiều? (0.5 điểm)

    Câu hỏi:

    Lời giải tham khảo:

    • Ngoài ngôn ngữ độc thoại, tác giả chủ yếu sử dụng nghệ thuật tả cảnh ngụ tình để miêu tả nội tâm của Kiều.
    RANDOM

Mã câu hỏi: 90125

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Ngữ văn

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA