AMBIENT
 • Phần 1: Đọc  hiểu (3.0 điểm)

  Đọc đoạn thơ sau và trả lời các câu hỏi bên dưới:

  Buồn trông cửa bể chiều hôm,

  Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa

  Buồn trông ngọn nước mới sa.

  Hoa trôi man mác biết là về đâu?

  Buồn trông nội cỏ rầu rầu,

  Chân mây mặt đất một màu xanh xanh

  ...(1)

  ... (2).

  (Trích Kiều ở lầu Ngưng Bích, Ngữ văn 9, Tập một, Nxb Giáo dục Việt Nam)

  Câu hỏi:

  Lời giải tham khảo:

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>