AMBIENT
 • Chép chính xác 2 câu thơ còn thiếu vào 2 đầu “...” (1), (2) trong đoạn thơ trên. (0.5 điểm)

  Câu hỏi:

  Lời giải tham khảo:

  • Hai câu thơ còn thiếu:

  “Buồn trông gió cuốn mặt duyềnh,

  Ầm ầm tiếng sóng kêu quanh ghế ngồi.”

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>