YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Đoạn trích Những ngày đầu của nước Việt Nam mới thuộc chương mấy của tập hồi kí Những năm tháng không thể nào quên?

  • A. 12
  • B. 13
  • C. 10
  • D. 11

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA