YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hình ảnh tiêu biểu, gây ấn tượng sâu sắc nhất trong đoạn trích là:

  • A. Chính quyền cách mạng.
  • B. Người dân lao động.
  • C. Hình ảnh Bác Hồ.
  • D. Giai cấp công nhân.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF