YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nghệ thuật viết hồi kí của tác giả Võ Nguyên Giáp có gì đặc biệt?

  • A. Giọng điệu giàu chất suy tưởng và triết luận.
  • B. Lối viết mang đậm dấu ấn cá nhân.
  • C. Trần thuật sự kiện từ điểm nhìn của một người đại diện cho bộ máy lãnh đạo của Đảng và chính phủ, sự kiện được kể mang tính chất toàn cảnh, tổng thể, phác họa những nét lớn.
  • D. Chi tiết chân thực, sống động.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA