YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Nếu nói " Trái Đất quay quanh Mặt Trời " thì trong câu nói này vật nào được chọn làm vật mốc? 

  • A. Cả Mặt Trời và Trái Đất.     
  • B. Trái Đất.
  • C.  Mặt Trăng.                     
  • D. Mặt Trời.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D

  " Trái Đất quay quanh Mặt Trời " tức là đã coi trái đất chuyển động, mặt trời đứng yên ð mặt trời là mốc.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 41141

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON